Verklaring van Afstand

Ondergetekende verklaart dat zijn/haar deelname aan de Zwemexperience in de Kromme Rijn op 11 juni 2022 geheel op eigen risico geschiedt.

Tevens verklaart hij/zij dat:

  • hij/zij op de hoogte is dat de Zwemexperience geen wedstrijd betreft, maar een prestatietocht;
  • hij/zij op de hoogte is dat zwemwater wordt aangewezen door de Provincie Utrecht. Dit is geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De Kromme Rijn is niet aangewezen als zwemwater. Indien iemand hier toch gaat zwemmen is dat op eigen risico.
  • hij/zij op de hoogte is dat in de Kromme Rijn overstorten van het gemengd rioolstelsel kunnen voorkomen, waardoor bij hevige regenval de waterkwaliteit verslechterd kan zijn;
  • hij/zij op de hoogte is dat in het water onderwaterbeschoeiingen kunnen voorkomen. Door een wisselende waterstand zijn die niet altijd goed zichtbaar. Men dient hiermee rekening te houden om te voorkomen dat men zichzelf verwondt.
  • hij/zij inzage heeft gehad in het reglement (zie algemene voorwaarden) en informatie voor deelnemers en ernaar zal handelen.
  • hij/zij zich gedurende de gehele tocht zal laten begeleiden door één of meerdere begeleider(s) in minimaal één kano;
  • hij/zij en de begeleidende kanoër, ter plaatse van de sluizen ter hoogte van Cothen en Werkhoven, het water zal verlaten en de sluis op de wal zal passeren.
  • Deelnemers die zich door een andere persoon hebben laten inschrijven moeten door deze persoon per mail op de hoogte zijn gesteld van de Algemene Voorwaarden, de Verklaring van Afstand en de Privacyverklaring.