Annulering deelname

  1. De evenementen van Watersport Utrecht 900 op 11 en 12 juni 2022 zijn een initiatief van de ‘Stichting Watersportfestijn op de Krommerijn Utrecht 900’. De stichting organiseert haar activiteiten ter gelegenheid van het feit, dat Utrecht op 2 juni 2022 precies 900 jaar geleden haar stadsrechten ontving.
  2. De evenementen vinden plaats als de benodigde vergunningen zijn verleend.
  3. Annulering van deelname
  • vóór 16 april 2022 is kosteloos. Je ontvangt je inschrijfgeld binnen 14 dagen retour.
  • vóór 16 mei 2022: je betaalt 50% van het inschrijfgeld. Je ontvangt het restant inschrijfgeld binnen 14 dagen retour.
  • vóór 11 juni 2022 is wel mogelijk, maar je ontvangt je inschrijfgeld niet retour.
  1. Watersport Utrecht 900 behoudt zich het recht voor om bij bijzondere (slechte) weersomstandigheden, onvoldoende kwaliteit van het water in de Kromme Rijn/singels, op advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, onvoorzienbare omstandigheden of overmacht, locaties of starttijden van de evenementen te annuleren of te wijzigen. Eveneens op basis van bijzondere omstandigheden kan de organisatie besluiten om het evenement voortijdig te beëindigen.
  2. Bij annulering van een evenement wegens een omstandigheid, die niet aan de organisatie te wijten is, kan de deelnemer het inschrijfgeld niet terugvorderen.