Geschiedenis

Het Stadsrecht van Utrecht kwam voort uit een conflict tussen de Bisschop enerzijds, en de burgers van Utrecht en de Keizer anderzijds, dat speelde rond 1120.

Tot grote verontwaardiging van de Utrechtse kooplieden, wilde Bisschop Godebald van Utrecht de Kromme Rijn afdammen bij Wijk bij Duurstede, om zo de veengronden langs de rivier beter te kunnen ontginnen.

Om de Hollandse rivieren vanuit Utrecht bereikbaar te laten blijven liet hij een kanaal graven, van wat nu het Ledig erf is naar de Hollandse IJssel.

De Utrechtse burgers draaiden op voor de kosten in de vorm van hogere toltarieven. De bevolking van Utrecht kwam hiertegen in opstand.

Ook Keizer Hendrik V was in conflict met de Bisschop. Hendrik V koos daarom de kant van de Utrechters, gooide Bisschop Godebald in de gevangenis en dwong hem vervolgens Utrecht stadsrechten te verlenen.

Hetgeen geschiedde op 2 juni 1122!