Bepalingen met betrekking tot de botenparade 11 juni 2022

 1. De tocht van de botenparade vindt plaats op publiek terrein. Daar gelden wetten en regels, onder andere het binnenvaartpolitiereglement. Deelnemers dienen zich aan deze regels te houden.
 2. Watersport Utrecht 900, de U.R.V. Viking en de organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel als gevolg van deelname. Deelname aan de tocht is op eigen risico. De organisatie gaat ervanuit dat alle deelnemers die aan de tocht deelnemen, een normale lichamelijke conditie hebben. Voor iedereen geldt: ken je verantwoordelijkheid en je grenzen.
 3. Deelnemers worden geacht hoge prioriteit te geven aan hun eigen veiligheid en die van anderen. Let ook op de weersvoorspelling; neem bij kou voldoende warme (regen-)kleding mee en bij warm weer zorg voor voldoende water en zonbescherming.
 4. Elke deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van de (medewerkers van) de organisatie.
 5. Iedere ploeg beschikt over een mobiele telefoon waarvan het nummer bij de organisatie bekend moet zijn. De organisatie zal iedere ploeg voorzien van telefoonnummers om in geval van nood, pech e.d. te kunnen communiceren met de organisatie.
 6. Bij onveilige (weers)omstandigheden kan de organisatie de tocht de avond van tevoren of op de ochtend zelf afgelasten. Dat gebeurt in ieder geval bij voorspelling van zeer slechte weersomstandigheden (bv. windkracht 6 of zeer dichte mist met een zicht van minder dan 500m)
 7. Bij onweer de boot direct aan de kant leggen en deelnemers dienen uit de boot te gaan. Ga niet bij elkaar zitten en maak je zo klein mogelijk door te hurken. Voeten zo dicht mogelijk bij elkaar en hoofd omlaag. Ga niet onder bomen zitten en mijd metaal (pijlers brug, riggers boten, fietsen). Dit alles is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, gelet op uitgestrektheid van het wedstrijdparcours.
 8. Indien zich onderweg een calamiteit voordoet, informeer dan eerst zelf
  zo nodig de hulpdiensten (tel 112; hiermee kunnen mobiele telefoons
  gelokaliseerd worden). Stel daarna de organisatie op de hoogte.
 9. De gegevens van de deelnemers worden bewaard in een bestand van de organisatie en dienen tot gebruik van het verzenden van informatie aangaande de botenparade.