Algemene voorwaarden Watersport Utrecht 900

 1. De evenementen van Watersport Utrecht 900 op 11 en 12 juni 2022 zijn een initiatief van de ‘Stichting Watersportfestijn op de Kromme Rijn Utrecht 900’. De stichting organiseert haar activiteiten ter gelegenheid van het feit, dat Utrecht op 2 juni 2022 precies 900 jaar geleden haar stadsrechten ontving.
 2. De evenementen vinden plaats als de benodigde vergunningen zijn verleend.
 3. Watersport Utrecht 900 is verantwoordelijk voor de inhoud van de verschillende evenementen. Het programma is te vinden op deze website.

Deelname

 1. Alle inschrijvers stemmen in met de verwerking bij deelname van hun persoonsgegevens, conform de wettelijke regels, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het evenement.
 2. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organiserende stichting voor openbaarmaking van tijdens of rond de evenementen gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 3. Watersport Utrecht 900 behoudt zich het recht voor om bij bijzondere (slechte) weersomstandigheden, onvoldoende kwaliteit van het water in de Kromme Rijn/singels, op advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, onvoorzienbare omstandigheden of overmacht, locaties of starttijden van de evenementen te annuleren of te wijzigen. Eveneens op basis van bijzondere omstandigheden kan de organisatie besluiten om het evenement voortijdig te beëindigen.
 4. Bij annulering van een evenement wegens een omstandigheid, die niet aan de organisatie te wijten is, kan de deelnemer het inschrijfgeld niet terugvorderen.
 5. Per evenement bepaalt Watersport Utrecht 900 het maximum aantal deelnemers.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Iedere deelnemer zal bij registratie van het georganiseerde evenement een disclaimer ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer wordt onder meer aandacht gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Deelname aan de evenementen van Watersport Utrecht 900 is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, of indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan evenementen van Watersport Utrecht 900.
 3. Een deelnemer verklaart minimaal 16 jaar oud te zijn en niet zwanger te zijn of klachten te hebben met betrekking tot zijn gezondheidsproblemen die ertoe leiden dat deelnemer niet fit genoeg is om aan het evenement mee te doen.
 4. Bij de zwemexperience is het dragen van een wetsuit en badmuts (verstrekt door de organisatie) verplicht. Iedere zwemmer zwemt met een zwemboei. Deze neemt men zelf mee. Een zwemmer of meerdere zwemmers van één team wordt/worden altijd begeleid door een kano. De kano wordt bemenst door een zwemmer uit het team of een extra teamlid.